Creds

Use-cases

Efficiënt testen van ketenpartners

CREDS. Experts in offensive security

 • Kosteneffectieve en eenvoudige implementatie

  Ons platform, die geen installatiekosten met zich meebrengen, is eenvoudig en betaalbaar te implementeren bij uw ketenpartners, waardoor wijdverspreide acceptatie en consistente beveiligingspraktijken worden bevorderd.

 • Inzichtelijke bewaking van beveiligingsstatus

  Ons platform geeft duidelijk inzicht in de beveiligingsstatus van elke ketenpartner, waardoor gerichte verbeteringen mogelijk zijn op de plekken waar dat het meest nodig is en de algehele beveiliging van de keten wordt verbeterd.

 • Uitgebreide voortgangscontrole

  Het platform beschikt over een gebruiksvriendelijk dashboard dat de beveiligingsverbeteringen van uw ketenpartners in de loop van de tijd bijhoudt, zodat u een duidelijk beeld krijgt van de voortgang en van de verbetergebieden.

 • Portaal per ketenparter

  We maken het mogelijk om voor elke ketenpartner aparte portalen aan te maken, zodat we beveiligingsmaatregelen en rapportages op maat kunnen maken die specifiek zijn voor de behoeften en risico's van elke entiteit.

Onze aanpak zorgt ervoor dat uw organisatie de beveiligingsstatus van uw ketenpartners effectief kan bewaken en verbeteren, waardoor een sterker en veiliger toeleveringsnetwerk ontstaat.

Plan een demo

Help uw compliance

CREDS. Experts in offensive security

 • Comfort

  Ons platform zorgt ervoor dat de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd en biedt gemoedsrust en vertrouwen aan alle belanghebbenden binnen de organisatie.

 • Voldoent aan compliance-eisen

  Het is specifiek ontworpen om te voldoen aan de normen van DORA, NIS2, ISO27001 en DNB, zodat uw organisatie blijft voldoen aan deze cruciale regelgevingskaders.

 • Relevante bedreigingen

  Ons platform voert regelmatig aanvallen uit op basis van het veranderende bedreigingslandschap, zodat uw beveiligingsmaatregelen up-to-date blijven en effectief zijn tegen de huidige cyberbedreigingen.

 • Verifiër beveiligingsverbeteringen

  We evalueren en updaten uw beveiligingsstrategieën voortdurend en zorgen ervoor dat alle verbeteringen in lijn zijn met best practices en uw algehele beveiliging effectief versterken.

 • Rapporteren

  Duidelijke en beknopte rapportagemechanismen zijn geïntegreerd in ons platform, zodat belanghebbenden op de hoogte blijven van de beveiligingsstatus en het nalevingsniveau van de organisatie.

Onze beveiligingsoplossing biedt een grondige compliance-strategie die een sterke en transparante beveiligingshouding bevordert. Dit zorgt voor voortdurende verbetering en bouwt vertrouwen op bij uw organisatie en stakeholders.

Plan een demo

Verlaag uw informatiebeveiligingskosten

CREDS. Experts in offensive security

 • Consistent en regelmatig testen

  Ons platform maakt regelmatige, routine beveiligingstesten mogelijk, zodat kwetsbaarheden direct worden geïdentificeerd en aangepakt en de beveiliging continu in de gaten wordt gehouden.

 • Gerichte verbetering

  De nadruk ligt op gerichte verbeteringen, het identificeren van specifieke gebieden voor verbetering en het bieden van duidelijke, uitvoerbare stappen voor het versterken van de beveiliging.

 • Kostenbesparingen door automatisering

  Door gebruik te maken van automatisering verlaagt ons platform de kosten van handmatige beveiligingstests aanzienlijk, waardoor deze zowel efficiënt als economisch haalbaar zijn.

 • Flexibele en on-demand aanvallen

  Het platform biedt het gemak van testen op aanvraag, waardoor organisaties in hun eigen tempo en volgens hun unieke behoeften assessments kunnen uitvoeren.

 • Betaalbare toegang tot deskundige kennis

  Ons platform voorziet u van beveiligingsinzichten op expertniveau tegen lagere kosten. Hierdoor krijgt u toegang tot geavanceerde beveiligingskennis en mogelijkheden zonder dat dit hoge kosten met zich meebrengt.

Onze aanpak zorgt ervoor dat organisaties een robuuste beveiliging kunnen handhaven door regelmatig, gericht en kosteneffectief geautomatiseerd te testen, afgestemd op hun specifieke behoeften en budget.

Plan een demo

Bescherm uw kroonjuwelen

CREDS. Experts in offensive security

 • Aanvalspaden

  Het platform voert geavanceerde cyberaanvallen uit en richt zich daarbij op de paden die door aanvallers kunnen worden gebruikt om uw kroonjuwelen te bereiken. Door deze potentiële aanvalspaden te begrijpen, kan uw organisatie de risico's voor deze vitale bedrijfsmiddelen effectief beperken.

 • Kernrisico's

  We erkennen dat de grootste bedreigingen, de bedreigingen zijn die direct van invloed zijn op uw kernactiviteiten. Ons platform is op maat gemaakt om deze specifieke risico's te identificeren en aan te pakken, zodat uw belangrijkste activiteiten worden beschermd tegen de meest relevante bedreigingen.

 • Geavanceerde aanvallen uitvoeren

  Met behulp van de nieuwste Tactieken, Technieken en Procedures (TTP's) bootst het platform echte cyberaanvallen na die gericht zijn op uw kroonjuwelen. Deze aanpak helpt te begrijpen hoe een echte aanvaller te werk zou gaan en biedt een realistische beoordeling van uw verdediging.

 • Zwakke punten uitbuiten

  Het platform beweegt zicht nauwkeurig door uw infrastructuur of cloudomgeving en identificeert en misbruikt technische en logische zwakke plekken. Dit uitgebreide onderzoek helpt bij het blootleggen van verborgen kwetsbaarheden die bij een aanval kunnen worden gebruikt.

 • Realistische impact analyse

  Ons platform identificeert niet alleen zwakke plekken, maar laat ook zien wat de potentiële impact van een realistische aanval op uw organisatie is. Dit helpt bij het begrijpen van de werkelijke gevolgen van een inbreuk en bij het verbeteren van uw responsstrategieën.

 • Voortdurende verbetering

  Een opvallend kenmerk van ons platform is de mogelijkheid tot voortdurende benchmarking tegen het veranderende bedreigingslandschap. Dit betekent dat uw beveiligingsmaatregelen niet statisch zijn, maar voortdurend evolueren, zodat u verzekerd bent van een voortdurende cyclus van verbetering en aanpassing aan nieuwe bedreigingen.

Ons geautomatiseerd aanvalsplatform biedt een dynamische en proactieve benadering van cyberbeveiliging, die traditionele verdedigingen overtreft met op realistische scenario's gebaseerde aanvallen om uw organisatie voorop te laten lopen in de strijd tegen cyberbedreigingen.

Plan een demo

De impact van ransomware

CREDS. Experts in offensive security

 • Weerbaarheidstesten

  Met ons platform kunt u de verdediging van uw systeem tegen nieuwe ransomware-aanvallen evalueren, zodat u voorbereid bent op en kunt reageren op dergelijke bedreigingen.

 • Gesimuleerde aanvalsindicatoren

  Het aanvalsplatform maakt gebruik van 'rubberen kogels' - gesimuleerde indicators of compromise (IoC's) die het gedrag van ransomware nabootsen zonder daadwerkelijk schade aan te richten, waardoor veilige testomgevingen mogelijk zijn.

 • Verdedigingssystemen controleren

  Het platform test de effectiviteit van uw antivirus (AV), Endpoint Detection and Response (EDR), Security Operations Center (SOC) en firewalls bij het detecteren van onze aanvallen, zodat alle lagen van uw verdediging voorbereid zijn.

Onze aanpak zorgt voor een grondige beoordeling van het vermogen van uw organisatie om ransomware-bedreigingen te detecteren en erop te reageren, waardoor de algehele veerkracht van uw cyberbeveiliging wordt verbeterd.

Plan een demo

Verhoog de effectifiteit van uw SOC-team

CREDS. Experts in offensive security

 • Purple teaming voor realistische simulatie

  Bevat purple team-oefeningen die zowel offensieve als defensieve tactieken combineren en zo een realistische omgeving bieden voor het testen en verbeteren van SOC-reacties.

 • SOC-respons testen op verschillende volwassenheidsniveaus

  Ons platform beoordeelt de capaciteiten van het SOC op verschillende volwassenheidsniveaus en zorgt ervoor dat de reactiemechanismen effectief en schaalbaar zijn naarmate de beveiligingsbehoeften van de organisatie veranderen.

 • Training voor beveiligingsteams en SOC

  Richt zich op uitgebreide training voor zowel het beveiligingsteam als het SOC-personeel, waarbij hun vaardigheden en paraatheid voor echte beveiligingsuitdagingen worden verbeterd.

 • Simulatie van bekende hacks

  Ons aanvalsplatform simuleert bekende compromitteringen op verschillende netwerken, servers en machtigingsniveaus, waardoor het SOC praktische ervaring opdoet met het detecteren van en reageren op diverse bedreigingsscenario's.

Onze aanpak test niet alleen de huidige effectiviteit van het SOC, maar helpt ook bij de voortdurende ontwikkeling ervan, zodat een robuuste en proactieve verdediging tegen cyberbedreigingen gewaarborgd is.

Plan een demo

Chatbot

send